Over de ZorgVilla

De ZorgVilla is ontstaan vanuit een ouderinitiatief en is een kleinschalige organisatie, zonder personeel in vaste dienstbetrekking. In samenwerking met gekwalificeerde ZZP-ers / freelancers wordt unieke 24-uurs-zorg verleend aan kinderen met een matige tot ernstige beperking.

De kleinschaligheid zorgt ervoor dat de ZorgVilla flexibel inzetbaar is, zodat ouders even de tijd hebben om “op adem” te komen. Dit kan met dezelfde medewerker(s) op locatie, in de thuissituatie of kunnen zelfs mee op vakantie met uw gezin.

De ZorgVilla benadert 1-op-1 zorg zoveel mogelijk en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid tot logeren voor door-de-week, de weekenden en in de vakanties.

De ZorgVilla biedt dagbesteding met activiteiten die het beste bij uw kind passen. Doordat er zoveel mogelijk 1 op 1 begeleiding gegeven wordt, kan er extra aan de ontwikkeling van uw kind gewerkt worden en/of juist de rustmomenten aanbieden wanneer dit nodig is: zorg op maat! Diverse externe behandelaars/therapeuten kunnen (waar noodzakelijk of gewenst) ingezet worden. De ZorgVilla biedt ook hulp bij verslaglegging en kan desgewenst aanwezig zijn bij belangrijke gesprekken voor bijvoorbeeld school en/of bij een multi disciplinair overleg.

Kijk even binnen...
Vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!